ثبت نام / ورود ساختن یک حساب کاربری

امکان تنظیم درجه اهمیت برای تیکت ها

نرم افزار دوران پورتال شامل مجموعه اي غنــــــي، متنوع و به روز از ماژول هاي پر کاربرد سازماني که با کمک آنها می توانید محتوای سایت خود را درج و انتشار دهید

دریافت گزارش های مدیریتی از عملکرد

نرم افزار دوران پورتال شامل مجموعه اي غنــــــي، متنوع و به روز از ماژول هاي پر کاربرد سازماني که با کمک آنها می توانید محتوای سایت خود را درج و انتشار دهید

امکان جستجو بین تیکت های آرشیو شده

نرم افزار دوران پورتال شامل مجموعه اي غنــــــي، متنوع و به روز از ماژول هاي پر کاربرد سازماني که با کمک آنها می توانید محتوای سایت خود را درج و انتشار دهید

اتصال و ارسال تیکت بین کارشناسان


نرم افزار دوران پورتال شامل مجموعه اي غنــــــي، متنوع و به روز از ماژول هاي پر کاربرد سازماني که با کمک آنها می توانید محتوای سایت خود را درج و انتشار دهید